ULIM – 25 ani: Sapientia et Virtus

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA

FREE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MOLDOVA

 

Conferinţă ştiinţifică internaţională aniversară

13 - 20 octombrie 2017

 

UNIVERSITAS EUROPAEA: SPRE O SOCIETATE A

CUNOAŞTERII  PRIN EUROPENIZARE ŞI GLOBALIZARE

 

UNIVERSITAS EUROPAEA: TOWARDS A KNOWLEDGE-BASED

SOCIETY THROUGH EUROPEANISATION AND

GLOBALISATION

 

 

Programul Conferinţa știinţifică internaţională aniversară


25.09.2017