Văduva Nicolae

Doctorat, Facultatea Drept. Promoția 2001

Locul de muncă curent şi funcţia ocupată:

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, București, Conf. univ. la Catedra de Criminalistică; Șeful Disciplinei de Criminalistică a Universității Române de Științe de Arte “Gheorghe Cristea”, București


18.03.2015