Panţa (Pisarencu) Rodica

Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale - Licenţă, Masterat, Doctorat Lector la catedra Relaţii Internaţionale şi Politologie, Şef al Centrului de Informare şi Documentare Ştiinţifică,

Hometkovski Ludmila

Facultatea Limbi Straine -Licenta; Facultatea Drept - Licenta; Facultatea Limbi Straine – Doctorat; Facultatea Drept - Masterat Decan - Facultatea Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării

Turcan Serghei

Facultatea Drept – Licenta si Doctorat 1998, 2003 doctor in drept, conferentiar universitar, seful Catedrei “Drept Public”, Facultatea Drept, ULIM, Secretarul Stiintific al Senatului ULIM

Stog Valentina

Facultatea Limbi Straine – Licenta si Masterat 2003, 2004 2005-prezent - doctorat, ULIM Şef al Biroului Rectorului ULIM; lector superior, Catedra Limbi straine aplicate, ULIM

Tabuică Andrei

Facultatea Ştiinţe Economice, Specialitatea Business şi Administrare, 1999 Prezentator Pro Tv, emisiunea "AutoExpert"

Osoianu Natalia

Facultatea Drept - Licenţă 2003 Facultatea Drept - Masterat 2005 «Московская государственная юридическая академия», Moscova, Federaţia Rusă (la catedra „Drept internaţional privat”) - Doctorat Lector superior Facultatea Drept, catedra Drept Public Directorul Institutului de Cercetări în domeniul Protecţiei Drepturilor Omului