Права


Facultatea Drept, ULIM pregateste specialisti in drept, care pot ocupa o gama de locuri de munca: avocati, notari, consilieri juridici, functionari publici, cadre didactice, judecatori, procurori, anchetatori, cercetatori stiintifici.

Факультет Экономических знаний


Facultatea are drept scop pregatirea la un nivel inalt a specialistilor-economisti si cadrelor stiintifice, nivel adecvat si corespunzator necesitatilor economiei nationale aflate in procesul tranzitiei, competenti in plan teoretic fundamental si aplicativ in problemele actuale ale economiei de piata, integrarii europene si mondiale in ansamblu.

Биомедицины и Экологии


Pregatirea specialistilor in domenii: tehnologia produselor cosmetice si medicinale, tehnologia farmaceutica, biologia celulara, biotehnologii, cosmetologie si masaj, ingineria peisagera, ecologia si protectia mediului ambiant.

Филологический Факультет


La facultate procesul didactic la ciclurile Licenţă – Masterat – Doctorat este asigurat de trei catedre de profil: Catedra Filologie romanică (limbile franceză, spaniolă, italiană, română, latină), Catedra Filologie Germanică (limbile engleză şi germană), Catedra Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării.

Информатики и инженерии


Pregatirea de baza a specialistilor se efectueaza la catedrele facultatii; "Tehnologii informationale", "Ingineria calculatoarelor", "Securitatea informationala", "Cibernetica si informatica" si "Design", unde activeaza doctori habilitati, doctori in stiinte, profesori si conferentiari universitari cu experienta inalta de lucru in sfera educationala si stiintifica in Republica Moldova, S.U.A. si alte tari.

Истории и межд. отношений


La Facultate activeaza profesori competenti, responsabili, buni pedagogi, care dispun de grade stiintifice de doctori habilitati si doctori sau fiind magistri si doctoranzi.

Психологии и социальной работы


Psihologie, Stiinte ale Educatiei si Asistenta Sociala isi propune sa devina prima facultate de stiinte aplicate umanistice din Republica Moldova. Pentru aceasta a fost reelaborata intreaga structura curriculara a ofertei educationale, care a fost in intregime calata pe cerintele pietei muncii din Republica Moldova si de peste hotare.