Profesori din Canada și SUA vor continua seria lecțiilor practice pentru studenții juriști

În ultima decadă a lunii februarie, la Facultatea Drept ULIM, se va relua cursul facultativ Critical thinking and advocacy in a free society, predat de juriști din SUA și Canada. Tradițional, Facultatea Drept ULIM în cooperare cu Ambasada SUA și cu Institutul ”Leavitt” pentru Dezvoltare Internațională va organiza lecţii în limba engleză în domeniul avocaturii şi procesului penal, cu implicarea profesorilor străini, care activează în calitate de judecători, avocaţi şi procurori. După încheierea cursului, ULIM va găzdui semifinala și finala concursului republican de simulări ale proceselor de judecată, ca apoi câștigătorii să obțină burse în SUA și Canada.

Nina Sîli, studentă masterandă în anul I la Facultatea Drept, în prezent juristă a Cabinetului avocatului Daniel Cobzac, a fost selectată printre câștigătoarele competiției naționale din anul universitar trecut, care a beneficiat de un stagiu de practică în statul Utah. Împreună cu alți studenți juriști din R. Moldova, selectați de Institutul ”Leavitt” pentru Dezvoltare Internațională, ea a asistat la ședințe de judecată de diferite tipuri pentru minori, cazuri contravenționale, cauze penale și cauze civile.

Experiența unui stagiu de practică în instituții de drept americane

”În anul trecut de studii, am aflat că Institutul ”Leavitt” pentru Dezvoltare Internațională  desfășoară, la ULIM,  cursul Critical thinking and advocacy in a free society, care se finalizează cu un proces simulat de judecată. Astfel, am hotărât să-l frecventez, pentru că îmi doream să devin avocată, iar lecțiile practice ale profesorilor americani și canadieni oferă avantaje mari profesioniștilor începători. Cursul  Critical thinking and advocacy in a free society este predat de judecători, avocați și procurori cu o vastă experiență în domeniu.

Stagiul de practică pe care l-am obținut în Utah mi-a oferit posibilitatea de a compara sistemul de drept al RM cu cel american. Justiția SUA are mai multe specializări ale instanțelor de judecată și anume Drug court, Juvenil court, Suprem Cour și se pot afla într-o singură clădire, ceea ce e strategic sub aspect economic. Mai mult, procesele de judecată în SUA sunt desfășurate cu jurați. Am avut chiar șansa să asist la procedura de selectare a juraților, aleși de avocați și procurori din rândul simplilor cetățeni ai statului  -  profesori, contabili, manageri și alte persoane care au împlinit vârsta de 18 ani”, relatează Nina Sîli.

”Modalităților practice de predare ale profesorilor ULIM ajută studenții absolvenți să se angajeze mai ușor”

În sistemul judiciar american nu doar se vorbește despre transparența justiției, aceasta există cu adevărat. ”Acoperișul Curții Supreme de Justiție din Utah este din sticlă, prin care poți vedea cerul, care e simbolul transparenței și oferă un plus de credibilitate a justiției. Or, cerul semnifică libertate, democrație și siguranță. În R. Moldova, însă, mai avem nevoie de timp pentru a educa noi generații de juriști și a ne bucura de un asemenea nivel de transparență.

Sunt bucuroasă că îmi fac studiile la Facultatea Drept ULIM, unde beneficiez de nivelul înalt de predare al profesorilor. Anume prin aplicarea modalităților practice de redare a materiei ei ajută studenții absolvenți să se angajeze mai ușor în domeniile pe care le aleg.

Precizăm că ULIM a avut în anii trecuți studenți selectați de experți canadieni și americani, care au dovedit pregătire excelentă și au obținut rezultate remarcabile în perioadele de practică în străinătate. Iulia Bradu, Loredana Gamurari, Ana Indoitu, Adelina Harunjen și Marius Chirița sunt tinerii juriști, care au avut șansa să studieze sistemul de drept anglo-saxon din interior:

http://www.ulim.md/news/ulim/institutul-%E2%80%9Dleavitt%E2%80%9D-%C8%99i-ambasada-sua-continua-investi%C8%9Bia-in-formarea-viitorilor-juri%C8%99ti  

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


30.01.2018