Premieră editorială în RM
La ULIM, a fost lansată o primă lucrare științifică privind fenomenul autotraducerii

În cursul dimineții, specialiști traducători cunoscuți în țară și străinătate, alături de conducători și cadre didactice ai ULIM s-au reunit în cadrul unui eveniment științifico-literar, dedicat traducerii și traductologiei. Evenimentul a avut loc în contextul lansării cărții - Caiete de traductologie, semnat de dl. Ghenadie Râbacov, șeful Catedrei Filologie Romanică „Petru Roșca”, organizată la initiativa Departamentului Informational Biblioteconomic și a Facultății de Litere. Dna Ana Guțu, prim-vicerectorul ULIM, a subliniat, că volumul în cauză reprezintă o inovare în spațiul european.

Lucrarea cuprinde articole independente în limbile română, franceză și engleză, consacrate teoriei și practicii autotraducerii. Unele dintre ele au fost prezentate, inițial, în cadrul simpozioanelor științifice și publicate, ulterior, în varii reviste și volume filologice naționale și internaționale. Cartea poate fi de real folos atât cercetătorilor în domeniu, studenților de la ciclurile licență, masterat și doctorat, cât și celor interesați și dornici să cunoască problemele de actualitate din lumea traducerilor.

”Ceea ce face Ghenadie Râbacov, este inovator”

”Evenimentul de azi este o premieră absolută în RM și noi ne mândrim, că are loc la ULIM, exponentul căreia este discipolul nostru, Ghenadie Râbacov. Cartea lansată este o parte a cercetării autorului în autotraducere și  a elabora o  teză de doctorat în acest domeniu, în condițiile RM, este foarte dificil. Ceea ce face Ghenadie Râbacov, este inovator”, consideră dna Ana Guțu.

Domnia sa apreciază și munca de cadru didactic și de șef de catedră a dlui Ghenadie Râbacov, profund implicat în activități didactice, științifice, extracurriculare. ”În calitate de manager al ULIM, aș vrea să avem mai mulți asemenea profesori. Mă mândresc enorm cu Ghenadie Râbacov”, menționează dna Ana Guțu.

Arta traducerii, învățată de la maeștri

Studenții, viitori traducători, au rămas entuziasmați de participarea excepțională la eveniment a scriitorului și traducătorului de elită, Leo Butnaru, președintele Filialei Chișinău a Uniunii Scriitorilor din România. Domnia sa a avut comunicarea Avangarda rusă și ucraineană în traducerea românească. Dl. Leo Botnaru a prezentat o serie de traduceri, realizate de domnia sa și editate în România și multe țări auropene. A povestit publicului despre studiile sale despre avangarda rusă şi ucraineană, traducerile din mari poeţi ruşi ca Velimir Hlebnikov, Marina Ţvetaeva sau Vladimir Maiakovski, dar şi din mulţi alţii din spaţiul slav.

Un cuvânt de salut a adresat publicului prezent dna Inesa Foltea, președinta Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova.  Dna Lidia Grosu, poetă și critic literar, și-a prezentat cartea bilingvă româno-franceză Lumina golului (La lumière de l’accomplissement et de l’im-passe).

Dna Inga Stoianova, conf. univ. dr., șefa Catedrei Filologie Germanică, a prezentat o comunicare privind capcanele traducerii sloganurilor publicitare, iar dna  Sabina Cojocaru, poetă, traducătoare și profesoară la Liceul Teoretic Seral nr. 2 din Chişinău, a vorbit despre arta traducerii din română în limbile italiană, rusă și franceză. Sesiunea de comunicări științifice a culminat cu un mini-recital de muzică românească patriotică, susținut de interpretul Valeriu Mocanu și un recital din poezia tradusă de dl. Ghenadie Râbacov, prezentat de studenții de la Litere.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


30.01.2017