CDSI al ULIM a înregistrat dosarele dlui Galben Ilian și dnei Mărgineanu Lilia pentru participarea în calitatea de candidați la alegerile în funcţia de rector al Universității Libere Internaționale din Moldova

În cadrul ședinței din 12 martie 2018 Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității Libere Internaționale din Moldova a examinat dosarele depuse în vederea participării la alegerile pentru funcţia de rector al Universității Libere Internaționale din Moldova.

S-a constatat că în termenul stabilit de către Consiliu au fost depuse două dosare: de către dl Ilian Galben, doctor în științe economice, conferențiar universitar și de către dna Lilia Mărgineanu, doctor în drept, conferențiar universitar.

Membrii Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională au constatat că dosarele depuse de către dl Ilian Galben şi dna Lilia Mărgineanu corespund exigenților regulamentare.

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională prin vot unanim a hotărât:

  1. Dosarele depuse de dl Galben Ilian și de către dna Mărgineanu Lilia corespund condiţiilor de eligibilitate pentru participarea la alegerile pentru funcția de rector al Universității Libere Internaţionale din Moldova.
  2. A înregistra dosarele dlui Galben Ilian și dnei Mărgineanu Lilia pentru participarea în calitatea de candidați la alegerile în funcţia de rector al Universității Libere Internaționale din Moldova.
  3. A plasa Programele de activitate și CV-le candidaților la funcţia de rector al Universității Libere Internaționale din Moldova dl Galben Ilian și dna Mărgineanu Lilia pe pagina web a ULIM www.ulim.md.

 Galben Ilian CV   Programul de activitate

 Mărgineanu Lilia - CV  Programul de activitate


20.03.2018