Clinica Juridică ULIM
Studenții de la Drept, implicați în prevenția criminalității în zece raioane

Azi, Organizația Clinica Juridică ULIM a studenților și absolvenților Facultății Drept a lansat noul proiect – Tinerii în siguranță, desfășurat cu suportul Ambasadei SUA în RM. Cu această ocazie, autorii proiectului organizează, la ULIM, timp de două zile, atelierul de instruire a formatorilor, care vor acorda asistență gratuită cetățenilor din categorii sociale vulnerabile și vor implica tineri din zece raioane în lupta contra violenței în societate. Punctul de plecare al autorilor proiectului este rata alarmantă a infracționalității în creștere în rândul tinerilor, între 14 și 19 ani, 1000 dintre care, în anul 2016, fiind condamnați pentru omoruri, violuri și jafuri.

Evenimentul a beneficiat de participarea unor responsabili din cadrul Secției Justiție penală și aplicarea legii din cadrul Ambasadei SUA.

Ambasada SUA sprijină desfășurarea proiectului

Dr. conf. univ. Lilia Mărgineanu, șefa Catedrei Drept Privat : ”Organizația Clinica juridică ULIM a fost deschisă de absolenții Facultății Drept din cadrul instituției noastre, cu finanțarea Ambasadei SUA. Este ideea foștilor noștri studenți și a noastră, a profesorilor, pe care împreună o transpunem în practică. Chestiunea violenței în societate primează și, de aceea, am decis că trebuie combătută, întâi de toate. Tinerii conștientizează faptul că, deseori, cazurile infracțiunilor apar nu pentru că nu am avea legi, ci din lipsa educației.

Eficacitatea proiectului în contextul procesului didactic ține de pregătirea practică a viitorilor specialiști. La dreptul familiei studiem relațiile juridice dintre copii și părinți, soluționarea amiabilă a conflictelor. În context, beneficiari ai tinerilor specialiști vor fi minorii din teritoriu, care deja sunt victimele violenței în familii și societate. Este un pas important al Facultății Drept ULIM de-a ajuta tinerii din localități.”

Viitorii specialiști vor aplica în practică cunoștințele de la facultate

Cristina Hristoforov, studentă masterandă ULIM, managerul proiectului: ”Ne aflăm la etapa instruirii studenților care vor pleca în zece raioane din RM, unde vor susține lecții publice, pentru a implica tinerii de acolo în acțiuni de combatere a violenței în familii și societate, infracțiunilor contra minorilor și criminalității juvenile. Mulțumim Ambasadei SUA, pentru suportul acordat. Grație acestei reprezentanțe diplomatice, nu am fi avut șansa să ne materializăm ideile de a schimba societatea moldoveană.

Scopul cel mai important e ca studenții juriști ai ULIM să aplice în practică cunoștințele de la facultate. Totodată, vrem ca cel mai vulnerabil grup – tinerii între 14-19 ani – să ne sprijine în prevenția infracționalității. Or, educația este vaccintul contra violenței.”

Beneficiarii Clinicii Juridice ULIM vor fi categoriile sociale dezavantajate din localitățile RM, care vor obține asistență juridică gratuită - șomerii, familiile monoparentale, familiile cu mulți copii, studenții cu excepția celor de la facultățile de drept, minorii, personele cu dizabilități, veteranii de război.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


01.02.2018