Gheorghe Alecu

Doctorat – Facultatea Drept Promoția 2004

Locul de muncă curent şi funcţia ocupată:

Prodecan al Facultății de Drept și Administrare Publică, Univ. Spiru Hater, Constanța, România

Tel.Fax:0040241698282, E-mail: [email protected]


18.03.2015