Mastère

La ciclul masterat sunt admisi absolventii ciclului licenta. Schimbarea domeniului de specializare la masterat este posibila daca solicitantul a acumulat minimum 20 credite (incluse in 180 sau 240 necesare) la ciclul licenta la disciplinele ce tin de domeniul solicitat. De exemplu, pentru a urma un program de master in economie dupa studii in domeniul informaticii, in cele 180 credite acumulate trebuie sa figureze minimum 20 la disciplinele din domeniul informaticii.

 

Calificarile ce denota completarea ciclului II sunt acordate studentilor care:

  1. au dat dovada de cunostinte si competente acumulate si extinse in cadrul ciclului I, cunostinte ce prezinta baza sau posibilitatea dezvoltarii originalitatii ideilor aplicate de obicei in cadrul domeniului de cercetare;
  2. pot sa aplice cunostintele si competentele achizitionate, abilitatile de solutionare a problemelor in circumstante noi sau necunoscute in cadrul unor contexte mai vaste sau multidisciplinare caracteristice domeniului lor de studiu;
  3. pot sa aplice cunostintele in solutionarea problemelor complexe, sa formuleze opinii ce includ reflectarea responsabilitatilor de ordin social si etic;
  4. pot formula concluzii in baza cunostintelor in mod rational, clar si fara ambiguitati auditoriului de specialisti versati si celui obisnuit;
  5. poseda capacitati ce le permit continuarea studiilor in mod independent.

 

  1. REGULAMENTPRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII LA UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA, CICLUL II – STUDII SUPERIOARE DE MASTER, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

  2. REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE MASTERAT (CICLUL II) 

Acte necesare pentru doritorii de a face studii prin masterat

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA

ADMITEREA 2019-2020

PROGRAME DE STUDII - CICLUL II MASTERAT

Facultatea

Denumirea programului de masterat

 

Facultatea Drept

Drept internaţional şi instituţional

Științe penale

Instituţii de drept privat

Dreptul economic și vamal 

Instituții de drept administrativ și constituțional

Facultatea Ştiinţe Economice

Business Management și Antreprenoriat

Management, marketing și logistică

Finanţe, Bănci, Contabilitate: management, expertiză și audit

Facultatea Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei

Psihologie clinică şi consiliere psihologică

Psihologia juridică

Psihologia socială

Management educațional

Studii avansate în asistența socială și expertiza socială

Management culturii organizaționale și comportamentale ale  resurselor umane

Managementul serviciilor sociale și de sănătate

Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

Diplomație, Securitate, Business și Comunicare

Management Media, Marketing online și Business Comunicare

Facultatea de Litere

Traducere specializată și comunicare interculturală: limbi romanice și germanice (MP)

Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional

Facultatea Biomedicină 

Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare

Facultatea Informatică, Inginerie și Design

Tehnologii și aplicații WEB

Calculatoare, sisteme și rețele informatice

Tehnologii moderne în design interior


16.05.2010