Structure de CCPOC ULIM

Nume Post CV

Gholamalli Mohammadifard

Conf. univ. inter., dr.

Directorul Centrului de Consiliere

Psihologică si Orientare în Carieră

CV

Svetlana Rusnac

Dr.conf.

Şef Catedră Psihologie și Științe ale Educației CV

Svetlana Haraz

Doctorand, lector

Şef Catedră Asistență Socială

și Sociologie ”Nicolae Sali”

CV

12.01.2017