Viitorul pieței muncii în RM

Marți, 29 martie, în Sala Polivalentă de Lectură nr. 2 (bl. I, et. 6), la ora 12.30, studenții sunt invitați la o prelegre, dedicată celui de-al doilea deceniu pentru eradicarea sărăciei 2008-2017. Lecția va fi susținută de Dumitru VASILESCU, specialist politici în cadrul PNUD Moldova și Angela CHIRILOV, șefa Inspecției Sociale la Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei.

Experții vor iniția o dezbatere  referitoare la situația pieței muncii din RM în ceea ce privește ofertele de locuri de muncă decentă, inegalitățile din ultimii zece ani, rolul ajutorului social în reducerea sărăciei. În cadrul evenimentului, va fi prezentată o expoziție de carte a Centrului de Informare ONU. Evenimentul va fi organizat de ONU în Moldova, Centrul de Informare ONU al ULIM, Departamentul Informaţional Biblioteconomic, Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, Facultatea Științe Economice.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


25.03.2016