ULIM, 25 de ani în serviciul societății

Între 8 și 9 decembrie, Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială va organiza ediția a VII-a a Conferinței Științifice Internaționale „Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextual transformării de mentalități", cu genericul – ”ULIM, 25 de ani în serviciul societății”. La eveniment, vor participa cercetători din SUA, Israel, Iordania, Lituania, Ucraina, România, R. Moldova, etc.

Parteneri:

Facultatea de Psihologie şi Științele Educației, Universitatea „Petre Andrei”, Iași, România

AgențiaUniversitară a Francofoniei;

Facultateade Ştiinţe ale Educației, Psihologieși Arte, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi;

Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”;

Facultatea Relații Internaționale și Științe Socio-Umane, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”.

Programul conferinței poate fi accesat aici: www.psihologie.ulim.md.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


05.12.2016