Training „Specificitatea prestării serviciilor de traducere și interpretariat în instanțele de judecată”

La solicitarea traducătorilor și interpreților autorizați din Republica Moldova, Facultatea de Litere organizează, în data de 05 aprilie, ora 14.30, un seminar de formare cu tema Specificitatea prestării serviciilor de traducere și interpretariat în instanțele de judecată.

În cadrul evenimentului, practicieni experimentați, reprezentanți ai organelor de drept și cadre didactice vor aborda problemele cu care se confruntă traducătorii și interpreții autorizați atunci când prestează servicii pentru instanțele de judecată, normele de aplicare a legii privind exercitarea profesiei și perspective de colaborare între mediul universitar și agențiile de traducere.

Seminarul va fi de un real folos și studenților de la Litere, viitori traducători, care lucrează la scrierea proiectelor de licență, se pregătesc de susținerea examenului de finalizare a studiilor și care în curând se vor lansa pe piața muncii.

Pentru a participa la această formare, cei interesează vor completa formularul de înscriere și îl vor expedia la adresa de e-mail [email protected] până în 02 aprilie 2017.

Taxa de participare: 50 MDL (va include pauza de cafea și imprimarea certificatelor).

Pentru profesorii și studenții ULIM formarea este gratuită.

Doar participanții ÎNSCRIȘI și PREZENȚI la eveniment vor primi certificate de participare.

 

Persoane de contact:

  • Ghenadie RÂBACOV, șef catedră Filologie Romanică „Petru ROȘCA”, Responsabil al Centrului de Reușită Universitară, ULIM; vicepreședinte al Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova; membru al Grupului internațional de cercetare al doctoranzilor în domeniul autotraducerii, Düsseldorf, Germania;

e-mail: [email protected]

site personal: http://grabacov.ulim.md

  • Ala MĂTĂSARU, lector univ., traducător autorizat, directoarea Biroului de traduceri „Promo-Lingua”.

e-mail: [email protected]


31.03.2017