SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA
Ediţia a IX-a, 2017

Maine, vineri, 24 februarie, începând cu ora 9.00, în Aula Magnifică, va avea loc ediția a IX-a a Conferinței Symposia Investigatio Bibliotheca, organizată, anual, de Departamentul Informațional Biblioteconomic (DIB). Promovarea serviciilor informaționale moderne oferite de biblioteci, încurajarea noilor direcții de cercetare, crearea unui mediu benefic pentru schimburi de experiența – sunt obiectivele esențiale ale evenimentului de la ULIM.

La eveniment, vor participa reprezentanți ai structurile info-bibliotecare universitare și preuniversitare, cadre didactico-ştiinţifice, de la Camera Naţională a Cărţii, ai ministerelor de resort, centrelor de informare şi documentare, Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, specialişti-invitaţi din alte ţări, precum şi alte persoane interesate.

Forme de organizare: şedinţă în plen, ateliere, prezentări de publicaţii, Gala partenerilor DIB. Atașat găsiți programul evenimentului.


23.02.2017