Susținerea tezei de doctor
Surse externe de finanțare în dezvoltarea economiei României

Vineri, 26 august, la ora 14.00, în cadrul şedinţei Consiliului Știinţific Specialilzat din cadrul ULIM, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor a dlui Valerian Sălăvăstru, cu tema „Eficientizarea utilizării surselor externe de finanțare în dezvoltarea economiei României”.

Conducător științific: dr. hab. Petru Roșca; referenți oficiali: Alexandru Stratan, dr. hab. prof. univ. și Ion Ignat, prof. univ. dr. (România).

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


12.08.2016