Susținerea tezei de doctor
Dezvoltarea stabilă a întreprinderilor portuale

Pe 15 septembrie, la ora 13.00, în şedinţa Consiliului ştiinţific specialilzat din cadrul ULIM, va avea loc susţinerea dl. Viorel Florescu, își va susține teza de doctor „Asigurarea organizatorico-metodică a dezvoltării stabile a întreprinderilor portuale”. Conducător științific: dr. hab., prof. univ. Natalia Burlacu. Referenți oficiali: Catan Petru, dr. hab., prof. univ. și Angela Ivana, dr., conf. univ.


Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


12.08.2016