Susținerea tezei de doctor
România după aderarea la Uniunea Europeană

Pe 2 septembrie, la ora 15.00, în cadrul şedinţei Consiliului ştiinţific specialilzat din cadrul ULIM, va avea loc susţinerea tezei de doctor a dnei Carmen Stoica, cu tema „Dezvoltarea managementului impozitelor și taxelor în administrarea fiscală a agențiilor economice din România după aderarea la Uniunea Europeană”.

Conducător științific: dr., conf. univ. Olga Blagorazumnaia; referenți oficiali: Galina Ulian, dr. hab. prof. univ. și Angela Ivana, dr. conf. univ.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


12.08.2016