Susținerea tezei de doctor Managementul asigurării cu resurse financiare a instituțiilor publice din România

Sâmbătă, 6 mai, la ora 10. 00, la ULIM (et. 2, bir. 212), va avea loc susţinerea tezei de doctor în economie a dnei Mariana Lucica Iagar , cu tema Managementul asigurării cu resurse financiare a instituțiilor publice din România

Conducător ştiinţific: Ganea Victoria dr., hab.prof. univ.,

Referenți: Stratan Alexandru dr., hab.prof. univ., Anastase Elena dr.,în ștințe economice


05.05.2017