Susținerea tezei de doctor în economie
Eficientizarea managementului corporativ în RM

Vineri, 3 martie, la ora 15.00, în ședința Consiliului Științific Specializat din cadrul ULIM (et. 2, bir. 212), va avea loc susținerea tezei de doctor în științe economice a dnei Ecaterina BURLEA, cu tema „Eficientizarea managementului corporativ în Republica Moldova în baza diagnosticului potenţialului economico-financiar al întreprinderii”.

Conducător ştiinţific: Natalia BURLACU, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

Referenţi oficiali: Galina ULIAN, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, USM; Angela ȘESTACOVSCAIA, doctor în științe economice, conferențiar universitar, USM.

 

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


24.02.2017