Susținerea tezei de doctor Evaluarea performanței echipei de management în industria textilă din RM

Joi, 26 ianuarie, la ora 15.00, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 34.521.03 – 13 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, pe adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, bir. 212 vă avea loc susţinerea tezei de doctor în economie a dnei Stela Guzun, cu tema „Evaluarea performanței echipei de management în industria textilă din Republica Moldova” specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate.

Conducător ştiinţific:

Leonid Babii, dr. hab. univ., Universitatea de Stat ”Alecu Russo„  din  Bălți

 

Referenți oficiali:

Galina Ulian Galina, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Carolina Tcaci, dr., conf. univ., Universitatea de Stat ”Alecu Russo„


24.01.2017