Susținerea tezei de doctor „Gestiunea corporativă și controlul în societățile comerciale pe acțiuni în România, după integrarea în UE”

Joi, 27 octombrie, la ULIM, la ora 13.00, va avea loc susținerea tezei de doctor cu tema „Gestiunea corporativă și controlul în societățile comerciale pe acțiuni în România, după integrarea în UE” a dlui Daniel-Serafim Brotea.

Natalia Burlacu, doctor habilitat în economie, profesor universitar.
Referenţi oficiali:
Valeriu Doga, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar;
Marcel-Laurenţiu Romanescu, doctor în științe economice, conferențiar universitar, România.


21.10.2016