Spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare

Joi, 19 octombrie, începând cu ora 8:45, în Aula 716, Școala Doctorală Științe Umanistice, Politice și ale Comunicării va organiza Conferinţa Internațională ”Spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare”.

Programul detaliat poate fi accesat AICI, din pagina 52.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


18.10.2017