Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie cu titlul: “Interactivitatea multidimensională bazată pe utilizarea TIC în didactica limbii franceze”

Pretendent: Lăpădat (Răuţ) Raluca Aurora
Conducător : GUŢU Ana, dr., prof. univ. ad-interim
Consiliul ştiinţific specializat: D 34.621.07-01 la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Tema tezei:  ”Interactivitatea multidimensională bazată pe utilizarea TIC  în didactica limbii franceze”

Specialitatea:   621.07 Glotodidactică ( limba franceză)

Data:    10 decembrie  2015

Ora:    14.00

Local:   Sala Mare a Senatului, etajul  IV, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, str. Vlaicu Pârcalab, 52

 

Teza şi autoreferatul pot fi consultate la biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, dar şi la pagina web a CNAA: www.cnaa.md.

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei autorului:

 1.Lăpădat Raluca, Futur de lʼenseignement - les TICE dans la classe de FLE - compendium dʼactivités. In: FIGES, 2015, nr. 1, p.51-61;
 2. Lăpădat Raluca, Predarea și învățarea cu TV5 Monde. In: Fairplay, 2011, nr. 5, p.21-26;
 3. Lăpădat Raluca, Lʼargumentation et le débat. In: Intertext, 2010, nr. 3/4, p. 77-86 (Categoria B);
 4. Lăpădat Raluca, Suportul video într-un curs de limba franceză. In: Intertext, 2010, nr. 3/4, p. 174-179 (Categoria B);
 5. Lăpădat Raluca, FLE, handicap et TICE. In: Și noi suntem la fel ca voi. Lucrările simpozionului național, Secțiunea: Învăţământ  special şi special integrat, prezent şi perspective Ediția a V-a, 3 iunie 2015. Târgu-Jiu: Editura Măiastra, 2015, p. 46-48;
 6. Lăpădat Raluca, Intégration des TICE dans lʼapprentissage du FLE. In: Education in nowadays european context. Lucrările simpozionului internațional, Ediția a VII-a. Târgu-Jiu: Universitatea Titu Maiorescu, 2015, p. 27-33;
 7. Lăpădat Raluca, Rolul internetului în predarea-învățarea unei limbi străine. In : Comunicarea-necesitate, știință, abilitate. Materialele simpozionului internațional din 19 aprilie 2013. Vol. III, Secţiunea: Tehnologia informației, tehnologiile moderne de comunicații - un alt mod în care trăim, lucrăm și interacționăm. Craiova: Editura ARVES, 2013, p. 85-88;
 9. Lăpădat Raluca, Exploatarea spotului publicitar ca document intercultural. In: Francopolyphonie. Lucrările colocviului internațional L’interculturalité et l’herméneutique à travers la linguistique, la littérature, la traduction et la communication, nr.10/2015, vol.2, Chișinău :ULIM, p. 302-305;
 10. Lăpădat Raluca, Le rôle du documentaliste dans la politique documentaire de lʼécole. In : Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine. Materialele seminarului metodologic din 25 ianuarie 2011. Chişinău: Centrul editorial ULIM, 2011, p. 127-133;
 11.Lăpădat Raluca, Quand la gastronomie entre dans la classe de FLE. In : Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine. Materialele seminarului metodologic din 25 ianuarie 2011. Chişinău: Centrul editorial ULIM, 2011, p. 134-143;

 12. Lăpădat Raluca, Interculturalitatea și documentele autentice. In: Limbile moderne în context european. Materialele simpozionului județean din 23 mai 2015. Târgu-Jiu: 2015, http://simpozion-lm.ecat.ro/

 

 

Rezumatul tezei, problematica abordată  

În contextul integrării tehnologiilor în activitatea didactică, procesele de predare - învățare – evaluare a  unei limbi străine, comportă modificări importante. Activitățile construite în baza tehnologiilor informaționale ale comunicării (TIC) au demonstrat că interactivitatea a constituit un factor motivațional, dar și de optimizare a performanțelor elevilor pentru îmbunătățirea semnificativă a competențelor orale.

 În cercetarea întreprinsă, am analizat documentele de referință la nivel european, am studiat modul în care suporturile multimedia sunt corelate cu suporturile tradiționale utilizate în didactica limbilor străine și au fost identificate uneltele informatice ce pot fi exploatate în scop didactic. Am studiat interactivitatea din perspectivă funcțional – pragmatică, determinată de noile tehnologii și am stabilit metodologia de cercetare, prin aplicarea noilor tehnologii în vederea dezvoltării competențelor elevilor în achiziționarea limbii țintă. Stabilind reperele psihopedagogice și lingvo - didactice ale procesului de învățare cu TIC, am propus noi abordări în domeniu prin introducerea unei noi metodologii de predare, având drept scop determinarea potențialului formativ al noilor tehnologii. Evidențierea aporturilor, efectelor pe care tehnologiile informaționale le aduc în favoarea elevilor prin valorificarea lor, a contribuit la relevarea raporturilor ce se nasc într-o pedagogie digitală, a competențelor ce pot fi cultivate, a noilor imperative ale meseriei de profesor și a dimensiunilor cognitive și motivaționale ale elevilor.

          Principalele rezultate obţinute în urma cercetării:

-       alinierea învățământului românesc la cerințele europene;

-       corelarea interactivității cu utilizarea TIC pentru obținerea unui pentagon al competențelor;

-       includerea a cinci fișe pedagogice ce au ca sursă diverse videoclipuri, pentru nivelul A2-B1, în vederea folosirii lor în cadrul orelor de limba franceză, construite după Ghidul de elaborare pus la dispoziție de CREFECO și de TV 5 Monde;

-       realizarea unui compendiu de activități cu ajutorul instrumentelor digitale;

-       implementarea unui experiment pedagogic care a determinat necesitatea dezvoltării competențelor orale;

-       crearea și integrarea pedagogică a unei unități de curs ,,La planète technoʼʼ, aplicată în perioada studiului de caz.


01.12.2015