Interconexiunea paradigmelor didactice si metodologice în predarea limbilor străine

Catedra Filologie Germanică organizează, marți, 23 ianuarie, ora 9.30, în Sala de lectură nr. 3 (et. 4), cea de-a VIII-a ediție a Seminarului metodologic anual Interconexiunea paradigmelor didactice și metodologice în predarea limbilor străine.

Programul seminarului va include:

  1. Un training vocațional în limba engleză, susținut de Dr. Frances MURPHY, prof. la Universitatea Eastern Illinois, SUA, Fulbright Scholar ULIM în perioada 2017-2018, cu titlul Teaching Tools for Experiential Methods of Learning: High-Interest Equals High-Impact Learning.
  2. Lansarea volumului Acta didactica (Materialele Seminarului metodologic Interconexiunea paradigmelor didactice și metodologice în predarea limbilor străine din 19-20 ianuarie 2017, ediția a VII-a).
  3. Comunicări în secțiuni pe varii tematici referitoare la metodologia predării limbilor străine.

Argument:

La etapa actuală, cunoaşterea şi utilizarea limbilor străine devine un deziderat obligatoriu al omului contemporan. Societatea reclamă o permanentă optimizare a procesului de predare/învăţare a limbilor străine prin crearea condiţiilor care să asigure o eficienţă tot mai mare. Învăţarea unei limbi străine înseamnă pentru individ, dincolo de avantajul concret de a răspunde unor cerinţe ale pieţii muncii, facilitarea dezvoltării propriilor capacităţi de învăţare, a îmbunătăţirii competenţelor gnoseologice și praxiologice şi a abilităţilor de comunicare.

În contextul actual al globalizării, mobilităţii şi migraţiei, cunoaşterea limbilor străine poate oferi noi soluţii pentru cetăţeni şi societate. Într-o Europă multilingvă, predarea şi învăţarea limbilor străine reprezintă o prioritate absolută, un factor strategic pentru dezvoltarea unei Europe bazate pe cunoaştere în secolul XXI.

Însușirea limbilor străine deschide calea spre noi oportunităţi, deoarece cunoaşterea unei sau mai multor limbi contribuie la lărgirea orizontului civilizațional și societal. Limba constituie accesul privilegiat la orice cultură. Niciodată exhaustivă sau perfectă, traducerea nu poate înlocui apelul direct la formele de expresie ale limbii sursa. Fiind purtătoare a unei culturi, limba oferă acces la diverse viziuni asupra lumii.

 Înțelegerea între doi vorbitori de limbi diferite va fi întotdeauna mai bună, atât în plan informațional, cât şi în plan emoţional, dacă în loc să se recurgă la o a treia limbă, fiecare dintre ei va folosi limba celuilalt. Adevărata intercomprehensiune nu poate să se bazeze decât pe punerea în comun a limbilor cu o tradiție culturală.

Data limită de înscriere la seminar și expediere a titlurilor comunicărilor la adresa [email protected] este 19 ianuarie 2018.


16.01.2018