Conferință internațională, la ULIM, cu peste 120 de experți din țară și străinătate

”Mentalități ale societății în transformare”
Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială organizează, la ULIM, între 11 și 12 decembrie 2015, Conferința Științifică Internațională ”Preocupări contemporane ale științelor socio-umane”, cu genericul – ”Mentalități ale societății în transformare”. Evenimentul e prilejuit de aniversarea a XV-a de la fondarea facultății.

La conferință vor participa circa 120 de cercetători, cadre didactice, practicieni, studenți de la instituții universitare din RM (inclusiv din regiunea transnistreană), România, Ucraina, Israel, Iordania, Spania, Lituania etc. Titlul și rezumatele comunicărilor în limbile română, rusă și engleză trebuie să aibă până la două sute de cuvinte (a se vedea formularul de înscriere) și să fie trimise până la 1decembrie. Textele integrale să fie expediate, până la 21 decembrie 2015. Programul conferinței din 12 decembrie  prevede 11 ateliere pe teme actuale din psihologie, psihopedagogie, asistență socială etc.

 Contacte

 Email: [email protected]

 Persoane de contact:

Adelina Ștefârță, Mariana Zubenschi

 Programul de lucru detaliat al conferinței va fi amplasat pe site-ul: www.ulim.md, la 7 decembrie.

 Comitetul organizatoric


04.12.2015