CONFERINŢA NAŢIONALĂ PENTRU AVANSAREA PROFESIEI DE EXPERT SOCIAL ÎN MOLDOVA

Proiectul ”Casa Mare” în colaborare cu ULIM, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” şi alte instituţii de învăţământ superior organizează Conferinţa Naţională pentru Avansarea Profesiei de Expert Social în Moldova, între 9 și10 septembrie. Evenimentul va avea loc la ULIM. Lucrările conferinţei vor fi o continuare a primului Congres pentru Afirmarea Domeniilor Profesionale ale Protecţiei şi Antreprenoriatului Social în Ţările Post-Socialiste din luna iunie.

Obiectivele conferinţei:

-        promovarea dezvoltării şi menţinerii serviciilor sociale de calitate prin dezvoltarea profesiei de expert social;

-        dezvoltarea platformei comune între universităţile din Republica Moldova, autorităţile publice şi ONG-uri active în domeniul social;

-        stabilirea unor parteneriate în vederea implementării proiectelor „Systemic Wellness Region” şi „Vocational Rehabilitation Center”, precum şi altora din domeniul antreprenoriatului social;

-        dezvoltarea strategiilor pentru consolidarea identităţii naţionale spre sporirea implicării cetăţenilor din Republica Moldova in proiectele comunităţii.

Structura conferinţei

Ziua 1: Afirmarea domeniilor profesionale şi educaţionale ale protecţiei sociale
a. Adresările si discursurile keynote speaker-irilor.
b. Prezentările programelor de studii pentru specialitatea de asistenţă socială la universităţile participante la conferinţă şi ale modulelor de traininguri.
c. Prezentarea şi analiza provocărilor specifice profesiei de asistent social şi a soluţiilor propuse.
d. Discuţii de grup.
e. Constituirea unui Consorţiu pentru realizarea reformei educaţionale/ de profesionalizare a serviciilor de asistenţă socială.

Ziua 2: Profesia de expert social în acţiune prin intermediul antreprenoriatului social
a. Prezentări despre practicile antreprenoriatului social.
b. Prezentarea proiectului “Systemic Wellness Region” ca proiect interdisciplinar de dezvoltare comunitară, bazat pe moștenirea culturală.
c. Prezentarea rolului identităţii naţionale în investiţiile comunitare ale cetăţenilor
d. Discuţii de grup.
e. Prezentări despre provocările şi oportunităţile de integrare comunitară a bolnavilor mintal cronic.
f. Prezentarea modelului de reabilitare psihiatrică.
g. Prezentarea „Vocational Rehabilitation Center” precum un model de practici psihiatrice comunitare.
h. Discuţii de grup.

Seara
Recepţie şi spectacol de modă, organizat la Spitalul Psihiatric de Stat ”Codru”, cu prezentarea unei colecţii de haine create de pacienţii spitalului.

La eveniment vor fi invitaţi să participe practicieni ai serviciilor sociale, profesori, reprezentanţi ai ministerelor din Republica Moldova, ambasadelor, etc.

Conferinţa va fi prezentată pe larg de mass-media locală şi internaţională.

Evenimentul va fi organizat în parteneriat cu organizaţii naţionale şi internaţionale, precum Asociaţia Naţională a Experţilor şi Asistenţilor Sociali, Social Work Federation Europe, International Council on Social Welfare, European Association of Schools of Social Work etc.

Programul Preliminar

 

Ziua 1

Profesionalizarea AS si Programele de Masterat în AS în Moldova

9:30 – 10:00

Înregistrarea participanţilor

10:00 – 11:00

Ceremonia de deschidere

11:00 – 11:20

KeynoteSpeaker #1

11:20 – 11:40

Pauză de cafea

11:40 – 12:00

Prezentare despre Profesionalizarea AS

12:00 – 12:20

Prezentare despre Profesionalizarea AS

12:20 – 12:40

Prezentare despre Profesionalizarea AS

12:40 – 13:40

Discuţii în grup pe tema Profesionalizării AS

13:40 – 14:40

Pauză de prânz

14:40 – 15:00

KeynoteSpeaker #2

15:00 – 15:20

Prezentarea Programului de Masterat în AS de la USM

15:20 – 15:40

Prezentarea Programului de Masterat în AS de la UPS I. Creangă

15:40 – 16:00

Prezentarea Programului de Masterat în AS de la USARB

16:00 – 16:20

Prezentarea Programului de Masterat în AS-Expertiză Socială de la ULIM

16:20 – 16:40

Pauză de cafea

16:40 – 17:40

Discuţii în grup pe tema Educaţiei AS

Ziua 2

Social WellnessRegion (SWR),VocationalRehabilitation Center (VRC) şi Spectacolul de Modă

9:30 – 10:00

Înregistrarea Participanţilor

10:00 – 10:20

KeynoteSpeaker #3

10:20 – 10:40

Prezentare SWR

10:40 – 11:00

Prezentare SWR

11:00 – 11:20

Pauză de cafea

11:20 – 11:40

Prezentare SWR

11:40 – 12:00

Prezentare SWR

12:00 – 13:00

Discuţii în grup (SWR)

13:00 – 14:00

Pauză de prânz

14:00 – 14:20

KeynoteSpeaker #4

14:20 – 14:40

Prezentare VRC

14:40 – 15:00

Prezentare VRC

15:00 – 15:20

Prezentare VRC

15:20 – 15:40

Pauză de cafea

15:40 – 16:40

Discuţii în grup (VRC)

16:40 – 17:00

Ceremonia de închidere

18:00

Recepţie şi Spectacolul de Modă la Spitalul Psihiatric de Stat Codru

 

 

CONFERINŢA NAŢIONALĂ PENTRU AVANSAREA

PROFESIEI DE EXPERT SOCIAL ÎN MOLDOVA

ULIM, Chişinău, Republica Moldova

9-10 septembrie, 2016

 

Programul Preliminar

 


26.08.2016