Conferina Științifică Internațională ”Preocupări contemporane ale științelor socio-umane”

În perioada 8-9 decembrie, la ULIM, va avea loc cea de-a VIII-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale ”Preocupări contemporane ale științelor socio-umane”, organizată de Facultatea Științe Sociale și ale Educației în parteneriat cu Școala Doctorală Științe Umanistice, Politice și ale Comunicării, Școala Doctorală Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale, un șir de instituții academice din țară și de peste hotare.

AICI PROGRAMUL!

Înscrierea la conferință se poate face până la 1 decembrie 2017. 

Vedeți atașate formularele de înregistrare (în română, rusă și engleză). Pentru informații suplimentare accesați lincurile: www.psihologie.ulim.md și www.facebook.com/psihologieulim.  Formularele completate pot fi expediate pe adresa [email protected]. Detalii despre eveniment solicitați la aceeași adresă electronică. Lucrările conferinței vor decurge în câteva ateliere:
I. Omul în contextul schimbării sociale / The individual in the social changes context; 
II. Rolul științelor educației în societatea cunoașterii / The role of educational sciences in the knowledge society;
III. Investigații psihosociologice contemporane / The contemporary psychosocial investigations;
IV. Cercetări în științele politice și mediatice contemporane / The researches in contemporary political and mediatics sciences;
V. Modernizarea sistemului de protecție socială prin transferul și valorificarea bunelor practici / Modernising social protection through the transfer and capitalization of best practices.

În programul conferinței (în curs de completare) se planifică workshop-uri, seminare, traininguri pe teme actuale din domeniul psihologiei, științelor edicației, asistenței sociale, sociologiei, științelor politice și mediatice.

Participarea la conferință și workshopuri va fi certificată.


06.11.2017