Conferința internatională „Lexic comun /Lexic specializat”

Centrul de cercetare Comunicare interculturală şi literatură din Facultatea de Litere a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” din Galaţi în colaborare cu Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale din cadrul Facultății de Litere, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova și Institutul de Științe ale Educației din Republica Moldova, vă invită să participaţi la ediția a X-a a conferinţei internaţionale Lexic comun / Lexic specializat, care îşi va desfăşura lucrările în perioada 19 – 20 mai 2017, la Galaţi.

Tema propusă de organizatori este Democratizarea cunoașterii sau migrația lexicului specializat spre lexicul comun.

Rolul sporit al științei și tehnicii în societatea contemporană are ca efect o apropiere considerabilă între cunoașterea științifică și cea obișnuită. Acest fapt, motivat de statutul actual al societăților moderne, adevărate „societăți ale cunoașterii”, determină o „democratizare a cunoașterii” (F. Gaudin, « Terminologie et démocratisation du savoir: à propos de dictionnaires scientifiques », în Le langage et l’homme, nr. 2-3, 1992, p. 129 sqq.) sau o „laicizare a științelor” (F. Rastier, « Le terme entre ontologie et discours », în Banque des mots, 1995, p. 45 sqq.).

O consecință firească a extinderii termenilor dincolo de comunicarea specializată duce la apariția fenomenului de determinologizare care interesează deopotrivă lexicul comun și cel specializat.

În planul cercetării limbilor, fenomenul amintit a determinat interesul sporit al lingviştilor pentru analiza lexicului comun în strânsă relație cu lexicul specializat şi evidenţierea migrării mai multor termeni spre limba comună.

Plecând de la aceste aspecte generale, organizatorii conferinței propun abordarea problemelor lexicului și ale culturii din perspectiva următoarelor domenii de interes:

  • lingvistică (comparată şi contrastivă, neologie, lexicologie, semantică lexicală, etimologie, stilistică, terminologie; lexicografie; istoria limbii, sociolingvistică, pragmalingvistică);
  • istoria culturii şi a civilizaţiei;
  • istoria presei, jurnalism şi comunicare
  • critică, teorie şi istorie literară, literatură comparată
  • psihologie şi pedagogie, didactică.
  • metodica predării / însuşirii lexicului.

 

Aria tematică propusă urmăreşte dezbaterea modalităţilor prin care cel mai sensibil compartiment al limbii, lexicul, răspunde la schimbările socio-politice şi culturale aduse de globalizare, precum şi circulaţia cuvintelor dinspre lexicul specializat spre lexicul comun, şi invers, în limba română şi în limbile europene.

Limbile de prezentare şi de publicare a lucrărilor: română, engleză sau franceză. Lucrările trimise spre publicare de către participanţii din România şi redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, trebuie să fie însoţite şi de versiunea în limba română.

Lucrările conferinţei vor fi supuse procesului de peer-review al Comitetului ştiinţific al manifestării. Lucrările selectate vor fi publicate fie în volumul conferinţei (Proceedings) cu ISBN, cu apariţie la o editură recunoscută CNCS, fie în revista “Analele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, Fascicula XXIV Lexic comun / lexic specializat” (ISSN 1844–9476), revistă indexată în Bazele de Date Internaţionale EBSCO, MLA (Modern Language Association, New York, www.mla.org) – MLA International Bibliography & Directory of Periodicals, CEEOL, Fabula. La recherche en littérature (www.fabula.org) și în curs de publicare în ERICH+. Atât revista cât și volumul conferinţei (Proceedings) cu ISBN vor apărea la o editură clasificată de CNCS în categoria B.

Vezi AICI Circulara


08.05.2017