Conferința științifică studențească interuniversitară „Arta traducerii din perspectivă interdisciplinară și interculturală”

Fenomen omniprezent şi indispensabil, traducerea contribuie la evoluția omenirii și progresul unei societăți, asigurând în același timp comunicarea între indivizi care sunt parte a unor sisteme lingvistice şi culturale diferite.

Arta de a traduce reprezintă mult mai mult decât transferul unui mesaj dintr-o limbă în alta, este un demers de comunicare interculturală și interdisciplinară, care depășește limitele tehnice, gramaticale și lingvistice. Prin traducere, fie ea literară, specializată sau orală, nu se transmit doar informații, ci și impresii, senzații, capabile să genereze reacții din partea receptorului sau să declanșeze procese gânditoare care să ducă la acțiuni.

Precizia, fidelitatea față de sens, respectarea rigorilor gramaticale sunt esențiale pentru calitatea traducerii, dar deseori e necesară și o adaptare culturală la particularitățile publicului-țintă, iar documentul sursă uneori prezintă varii ambiguități și imperfecțiuni, ceea ce creează dificultăți și constrângeri pentru traducători, mai ales în cazul celor debutanți.

 

Urmând ideile directoare expuse, invităm toți studenții de la specialitățile de traducere să contribuie la profilarea unor noi perspective şi practici care să vizeze elucidarea obstacolelor în actul de traducere și să propună soluții pentru înlăturarea acestora.

 

Organizatorii propun pentru dezbatere următorii vectori de cercetare, în concordanţă cu genericul conferinței:

  • Traducere și limbaje specializate
  • Terminologie și monitorizare documentară multilingvă
  • Procedee tehnice în traducere
  • Terminotică
  • Traducere literară și aspecte lingvoculturologice
  • Interpretariat și comunicare interculturală
  • Didactica traducerii

 

Limbi de comunicare: franceză, spaniolă, engleză, germană, română.

 

Înscrierea la conferință

Propunerile vor parveni la adresa de e-mail ([email protected]) a președintelui comitetului de organizare, Alexandru Barbacari, student ciclul licență, membru al Consiliului studențesc al Facultății de Litere, și vor conține:

  • Un titlu în limba comunicării
  • Un rezumat în limba comunicării de aproximativ 200 de cuvinte, însoțit de 5 cuvinte-cheie și de o bibliografie din 3-4 titluri.

 

Formular de înscriere:

Nume:

Prenume:

Instituția:

Statut (student la ciclul licență, masterat, doctorat):

e-mail:

Titlul comunicării:

Conducător științific (nume, prenume, titlu științifico-didactic):

Rezumat (aprox. 200 cuvinte):

Cuvinte-cheie:

Bibliografie:

 

Termenul limită de expediere a formularelor de participare: 26 noiembrie 2017.


22.11.2017