Conferinţa studenţească „Traducătorul faţă în faţă cu tehnologiile ultramoderne: beneficii şi riscuri”

La inițiativa Catedrei Filologie Romanică „Petru Roșca”, Facultatea de Litere organizează, la 11 octombrie curent, conferința studențească cu genericul „Traducătorul față în față cu tehnologiile ultramoderne: beneficii și riscuri”. Evenimentul este consacrat Zilei Internaționale a Traducătorilor și aniversării a 24-a de la fondarea ULIM. Studenții își vor prezenta rezultatele cercetărilor și studiilor de caz realizate în materie de tehnologizare a activității de traducere, terminotică, interpretariat ș.a.

La conferință și-au anunțat participarea, prin susținere de lecții publice sau rostirea unui mesaj de salut, specialiști în domeniu, reprezentanți ai instituțiilor ce prestează servicii de traducere: Dna Elena Gheorghiță, interpret de conferință, conf. univ. dr., USM; dna Inesa Foltea, Președinta Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova; dna Ala Mătăsaru, Directoarea Biroului de traduceri „Promo-Lingua”. Publicul va fi salutat de Dna Ana Guțu, prof. univ. dr., prim-vicerector ULIM, fondatoarea unei veritabile școli de traducere în cadrul ULIM, autoare de manuale, suporturi didactice, monografii și articole științifice consacrate teoriei și practicii traducerii.

Manifestarea constituie, totodată, o ocazie în plus de a dialoga cu mediul de afaceri în scopul facilitării inserției absolvenților noștri pe piața muncii.

Lucrările conferinței vor începe la ora 11.00, în Aula Magnifica (etajul IV).


04.10.2016