Conferinţa Știinţifică Internațională SYMPOSIA STUDENTIUM, MAGISTRUM, DOCTORANDUM.

Şcoala Doctorală Ştiinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării în colaborare cu Facultatea de Litere şi Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism organizează Conferinţa Știinţifică Internațională SYMPOSIA STUDENTIUM, MAGISTRUM, DOCTORANDUM.

Conferinţa va avea loc la 27 aprilie, la ora 9.30, în Sala Mediatecii, et.4.

La conferinţă participă studenți ai ciclurilor licență, masterat și doctorat din ULIM și din alte instituții de învățământ superior din Moldova și de peste hotare.

Lucrările conferinței se vor desfășura în secții. Limbile de lucru: româna, franceza, engleza, rusa.


28.04.2017