Comunitatea Amish în SUA: cultură și religie

Joi, 12 octombrie, la ora 11.20, în Sala de lectură nr. 3, et. 4, va avea loc lecția publică Comunitatea amish în SUA: cultură și religie, susținută de dr. Frances MURPHY, profesoară de la Universitatea Illinois din SUA, care va dezbate momentele cheie din istoria și cultura comunității Amish în SUA și va discuta cu publicul despre confesiunea religioasă a reprezentanților acesteia, în contextul tragicului eveniment, produs în anul 2006.

Fiind proaspătă bursieră a celui mai prestigios program  de schimburi culturale, științifice și educaționale Fulbright, desfășurat de SUA, dna Frances Murphy este implicată în diverse proiecte universitare, la ULIM, unde predă un ciclu de cursuri în cadrul Facultății de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială,  pe parcursul primului semestru al noului an de studii.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


06.10.2017