Colocviul Științific Internațional, dedicat aniversării de 160 ani de la nașterea lui Sigmund Freud ”La început a fost opera”

Între 13-14 mai, la ULIM, se organizează Colocviul științific internațional ”La început a fost opera”, dedicat aniversării de 160 ani de la nașterea lui Sigmund Freud, organizat de Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială. Pentru mai multe detalii, găsiți programul aici:

PROGRAMUL


12.05.2016