3rd Central & Eastern European LUMEN International Conference
ULIM, co-organizator al unei conferințe a țărilor central și est-europene

Ediția III-a a Conferinței Central și Est-Europene LUMEN: Noi abordări în științele sociale și umaniste / 3rd Central & Eastern European LUMEN International Conference New Approaches in Social and Humanistic Science se va desfășura, la ULIM, în Aula Magnifică (et.4), între 8 și 10 iunie, ce va reuni universitari și cercetători din SUA, India, Serbia, Cehia, Israel, Irac, România și R. Moldova etc.

Obiectivul esențial al evenimentului, cu caracter academic multidisciplinar, este promovarea excelenței științifice și încurajarea cercetărilor originale, prin abordări noi în științele sociale și umaniste.

Această conferință internațională LUMEN își propune să devină una dintre cele mai importante platforme de dezbateri ale cadrelor actuale din educație și formare multidimensională, în vederea dezvoltării profesionale, sub aspectul evaluării etice, în contextul Europei Centrale și de Est.

Conferința LUMEN explorează de pe poziții de inter și multidisciplinaritate abordări în domeniile socialului și umanului, întrunind reprezentanți ai lumii academice, practicieni, teoreticieni si experți din mai multe țări.

Centrul de Cercetări Socio Umane LUMEN (Logos Universality Mentality Education Novelty) Research Center in Social & Humanistic Sciences are misiunea de a conduce cercetări inter și transdisciplinare sociale și umaniste, la un înalt nivel științific, cu impact asupra dezvoltării practicilor sociale, în colaborare cu strategiile naționale și internaționale. 

A se consulta programul Conferinței LUMEN NASHS 2017 AICI: www.lumen.international.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM 


07.06.2017