TAXA DE STUDII

ANUL UNIVERSITAR 2018-2019
CICLUL
III, DOCTORAT

Domeniul ştiinţific

Ramura ştiinţifică

Profilul ştiinţific

Specialitatea ştiinţifică

Studii cu frecvenţă redusă

(LEI)

Ştiinţe inginereşti

şi tehnologii

23. Inginerie electronică şi a informaţiei

232. Calculatoare şi

tehnologii informaţionale

232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale

6000

Ştiinţe sociale şi economice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Psihologie

511. Psihologie

511.03. Psihologie socială

6000

52. Ştiinţe economice

521. Economie, business, administrare

521.02. Economie mondială; relaţii  economice internaţionale

8000

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate

8000

521.04. Marketing şi logistică

8000

522. Finanţe, contabilitate, analiză economică

522.01. Finanţe

8000

522.02. Contabilitate; audit; analiză economică

8000

55. Ştiinţe juridice

 

 

 

 

 

 

551. Teoria generală a dreptului

551.01. teoria generală a dreptului

8000

552. Drept public

 

 

 

 

552.01. Drept constituţional

8000

552.02. Drept administrativ

8000

 

552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)

8000

552.07. Drept contravenţional

8000

552.08. Drept internaţional şi european public

8000

553. Drept privat

553.01. Drept civil

8000

553.06. Drept internaţional şi european privat

8000

554. Drept penal

554.01. Drept penal şi execuţional penal

8000

554.02. Criminologie

8000

554.03. Drept procesual penal

8000

554.04. Criminalistică, expertiză judiciară,  investigaţii operative

8000

56. Ştiinţe politice

561. Politologie

561.01  Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice

6000

562. Relaţii internaţionale

562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei

6000

562.02. Istoria relaţiilor internaţionale  şi politicii externe

6000

562.03. Probleme şi strategii ale dezvoltării globale şi regionale

 

6000

562.04. Teoria integrării europene, instituţii, procese şi politici europene

 

6000

57. Media şi comunicare

571. Jurnalism şi comunicare

571.01 Jurnalism şi procese mediatice

6000

Ştiinţe umaniste

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Istorie şi arheologie

611. Istorie

611.02. Istoria românilor (pe perioade)

6000

611.03. Istoria universală (pe perioade)

6000

65. Studiul artelor şi culturologie

651. Arte vizuale

651.01. Teoria şi istoria artelor plastice

6000

62. Filologie

 

 

 

 

 

621. Ştiinţe ale limbajului

 

 

 

 

621.01.Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată

6000

621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică (cu specificarea limbii, după caz)

6000

621.04.Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate;  traductologie (cu specificarea limbii, după caz)

6000

621.05.Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii, după caz)

6000

621.07. Glotodidactică (cu specificarea limbii, după caz)

6000

622. Literatură

622.01. Literatură română

6000

622.02. Literatură universală şi comparată

6000

 

 


28.09.2016