Seminarul Internaţional Exodul de creieri: Cum să-i facem pe tinerii absolvenţi să revină în ţara de origine? Strategii şi Experienţe

La 1 martie, curent, în Aula Magnifica ULIM, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova şi Biroul pentru Europa Centrală şi de Est (BECO) al Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), a organizat, Sub Înaltul Patronaj al Preşedinţiei Republicii Moldova,   seminarul internaţional „Exodul de creieri: cum să-i facem pe tinerii absolvenţi să revină în ţara de origine? Strategii şi experienţe”. 

Acest seminar este o premieră absolută în RM, deoarece a pus la aceeaşi masă de discuţii universitari, funcţionari publici, tineri specialişti emigraţi peste hotare, tineri specialişti stabiliţi în RM. Seminarul a permis  sensibilizarea parlamentului, guvernului  RM, universitarilor, agenţilor economici în problema  emigrării tinerilor diplomaţi, fenomen  care a atins cote maxime în ultimii ani. Participanţii au examinat experienţele pozitive ale altor ţări, care au reuşit să facă faţă fenomenului şi au elaborat o recomandare în atenţia factorilor de decizie din RM.

Inaugurarea seminarului a cuprins ceremonia de conferire a titlului Doctor Honoris Causa al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova Domnului Bernard CERQUIGLINI, Rectorul Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), pentru activitatea prodigioasă în sprijinirea proiectelor universitare francofone în ţările Europei Centrale şi de Est. La acest eveniment de importanţă majoră au participat: Preşedintele Parlamentului RM, Preşedintele în exerciţiu al RM Excelenţa Sa Domnul Marian LUPU, Vice-ministrul Educaţiei din Republica Moldova, Doamna Loretta Handrabura, Prim-vicerectorul ULIM, deputat în Parlamentul RM, Doamna Ana GUŢU, rectorul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Andrei GALBEN, Directorul BECO, Domnul Abderrahmane RIDA, Ministrul Tineretului şi Sportului RM, Domnul Ion Cebanu, Vice-ministrul Economiei, Domnul Sergiu Ciobanu, Vice-ministrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Familiei, Domnul Sainciuc, Consultant al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, Doamna Viorica OLARU-CEMARTAN, Experţii veniţi din Franţa, Maroc, Senegal, Armenia, Rectorii Universităţilor membre ale Agenţiei universitare a Francofoniei, profesori şi studenţi.

Programul Conferinţei

Lista participanţilor

Laudatio adresat Domnului Bernard Cerquiglini de către Dna Ana Guţu

Alocuţiunea Domnului Rector, Andrei GALBEN

 

Difuzarea evenimentului in presa si media

http://www.lesoir-echos.com/

 

Comunicarile Seminarului07.03.2012