Conferinţa Internaţională prilejuită de aniversarea a 20 de ani de la fondarea Universitatii Libere Internationale din Moldova

15-16 octombrie, 2012, Aula Magnifica, 52, str.Vl.Pârcălab, Chişinău, Republica Moldova

 

UNIVERSITAS EUROPAEA:  SPRE O SOCIETATE A CUNOAŞTERII PRIN GLOBALIZARE ŞI  EUROPENIZARE 

 

Program Conferinta


Prezentări în şedinţa plenară:

1.            Mihai-Răzvan Ungureanu, România

2.            Eric Brunat, Vicepreşedinte a universităţii  din Savoie, Chambery, Franţa

3.            Andrei Galben, rector ULIM

 

Conferinţe pe facultăţi:


Ştiinţe economice

Strategii de dezvoltare socio-economică durabilă în condiţiile globalizării

Contact:

Rodica Burbulea, dr.conf.univ.,

Tel: (00373)79161949

e-mail: [email protected]

 


 

 

Drept

Ştiinţa juridică universitară în contextul promovării valorilor europene

Responsabili:

Vitalie Gamurari, dr., conf. univ. – Decan Facultatea Drept;

tel.079325783; e-mail: [email protected]

Natalia Osoianu, dr., l/s – Director Centru de cercetare „Ştiinţe juridice”;

tel.079507153; e-mail: [email protected]

 


 

 

Istorie şi RI

Istorie şi politică: dialectica proceselor integraţioniste. 

Responsabili:

Coadă Ludmila dr., conf. univ. – Decan Facultatea Istorie şi RI;

tel.060104422; e-mail: [email protected]

  

Litere

Plurilingvismul şi traducerea - arhitectură a mondializării. De la învăţământ la politici lingvistice şi culturale

  

Psihologie şi Asistenţă socială

Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane în contextul dezvoltării durabile

Contacte:

Corina Lazăr, Ştefan Socolovschi

e-mail: [email protected]

Tel: + 373/22213531

       + 373/78333368

 


 

 

Biomedicină şi Ecologie

Promovarea modelelor  dezvoltării durabile

Contact:

Victoria Covali, doctor in biologie,

sef catedra Silvicultura si gradini publice,

e-mail: [email protected], tel. 079599512.

 


 

 

Informatică şi Inginerie

Tehnologii informaţionale şi design

Responsabili:

Veaceslav Perju, dr., conf. univ. – Decan Facultatea Informatică şi Inginerie;

tel.079431245; e-mail: [email protected]

 


 

 

DIB

Dimensiuni infobiblioteconomice ale societàţii informaţiei şi a cunoaşterii 

Responsabili:

Zinaida Sochircă - director DIB;

tel.079998087; e-mail: [email protected]

 


 

 

 17.09.2012