Conferinţa Internaţională din Moldova „Implementarea Spaţiului European al Învăţământului Superior în Republica Moldova”. Realizări. Provocări. Acţiuni de viitor. Agenda 2020

La 2 decembrie, în Aula Magnifică din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, s-a desfăşurat Conferința Internațională  cu genericul ”Implementarea principiilor Spațiului European al Învățământului Superior în Republica Moldova. Realizări. Provocări. Acțiuni viitoare. Agenda 2020”. Acest eveniment de amploare a fost organizat de Universitatea Liberă Internațională din Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației, Consiliul Europei, Secretariatul EHEA și Consiliul Rectorilor din Moldova.

Conferința a întrunit experți a instituțiilor și Asociațiilor Europene, Agenții Naționale în domeniul recunoașterii calificărilor, instituții de învățământ superior și de cercetare din țară și de peste hotare, organizații naționale și Europene studențești, a tinerilor cercetători, ONG-uri cu preocupări în domeniu.

Obiectivul conferinței a fost cel de a purta discuții privind impactul reformei Bologna asupra Spațiului Național și European al Învățământului Superior, accentele fiind puse pe principalele probleme, provocări și acțiuni viitoare în domeniul dezvoltării cadrului național de asigurarea a calității, centrării pe student a programelor de studii, internaționalizarea și Europenizarea  studiilor în sensul sporirii competitivității și mobilității absolvenților. De asemenea,au fost dezbătute aspectele legale ale mobilității, ale organizării studiilor doctorale și a cercetării universitare, guvernarea, finanțarea și autonomia universitară. Toate aceste aspecte fiind ancorate atât în contextul integrării Europene , cât și a tendințelor globale.

Conferința a oferit oportunitatea unui schimb de experiențe relevante și noi cunoștințe acumulate cu privire la politicile și instrumentele dezvoltării Spațiului European al Învățământului Superior.

Acest for ştiinţific a reunit circa 200 de participanţi, personalităţi notorii, experți de peste hotare şi-au adus contribuţia prin comunicări pe diverse aspecte de constituire a Spațiului European al Învățământului Superior și asigurarea convergenței sistemului național universitar acestor rigori. Mesaje de salut au fost adresate participanților de către Andrei Galben – Rector ULIM,  Ana Guţu-Vice-preşedinte a APCE, Mihail Şleahtiţchi - Ministru al Educaţiei, Gheorghe Duca - Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, KatiaDolgova-Dreyer - Secretarul Comitetului de Directori pentru Învăţământul Superior şi Cercetare, Consiliul Europei, Ligia Deca – Coordonatorul Secretariatului Bologna, Larisa Bugain – Reprezentantul Consiliului Rectorilor din Republica Moldova

În anul 2012 Universitatea Liberă Internațională din Moldova va sărbători aniversarea a 20a și acest eveniment începe șirul de acțiuni jubiliare. ULIM a fost un promotor activ al aderării Republicii Moldova la Procesul Bologna și eficient în implementarea strategiilor de internaționalizare. În acest context, noi considerăm atît din perspectiva academică, cît și socială, drept o responsabilitate de a inventaria realizările Sistemului Învățământ Superior din Republica Moldova de a se integra în Spațiul European și de a agrea în comun noile demersuri în următorul deceniu.

Participanții la conferință au elaborat un proiect al declarației care cuprinde concluziile de bază și acțiunile ce se impun a fi realizate în următorul deceniu, astfel încît să asigure reală modernizare al învățământului superior. Prin eforturi comune a universităților, a factorilor de decizie, a societății civile prin dialog și încredere, învățămîntul superior din Republica Moldova să nu fie doar consumator de valori, dar și partener egal în procesul de creare a spațiului Pan-European al învățămîntului superior, de asigurarea a unei calități de referință la nivel global și a competitivății naționale.

 

Vezi mesajul Dlui Rector, Academician, Andrei Galben, adresat Forului „Implementarea Spaţiului European al Învăţământului Superior în Republica Moldova”.  Realizări. Provocări. Acţiuni viitoare. Agenda 2020.

Vezi discursul Dlui Rector, Andrei Galben (video)

Vezi aici Conferinţa de Presă 


10.03.2012