Alte acte instituționale

  • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la înființarea Universității Libere Internaționale (HG RM nr. 676 – 16.10.1992)
  • Autorizarea programelor de studii la Ciclul I – Licență (Ord. ME RM nr. 458 – 01.06.2012)
  • Autorizarea programelor de studii la Ciclul II – Masterat (Ord. ME RM nr. 1094 – 20.11.2013)
  • Autorizarea programelor de studii la Ciclul III – Doctorat (HG RM nr. 816 – 11.11.2015)
  • Autorizarea sanitară de funcționare nr. 892 din 15.02.2017.
  • Autorizarea antiincendiară nr. 006 din 22.03.2017.

27.12.2016