Taxa de studii

Taxa de studii la ciclul II - Masterat

pentru cetăţeni Republicii Moldova în anul academic 2019-2020

 

Anul I

 

Facultatea

Denumirea programului de masterat/

 

Taxa pentru un an

Facultatea Drept

Drept internaţional şi instituţional

8800

Științe penale

8800

Instituţii de drept privat

8800

Dreptul economic și vamal 

8800

Instituții de drept administrativ și constituțional

8800

Facultatea Ştiinţe Economice

Business Management și Antreprenoriat

8000

Management, marketing și logistică

8000

Finanţe, Bănci, Contabilitate: management, expertiză și audit

8000

Facultatea Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei

Psihologie clinică şi consiliere psihologică

6600

Psihologia juridică

6600

Psihologia socială

6600

Management educațional

6600

Studii avansate în asistența socială și expertiza socială

6600

Management culturii organizaționale și comportamentale ale  resurselor umane

6600

Managementul serviciilor sociale și de sănătate

6600

Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

Diplomație, Securitate, Business și Comunicare

6600

Management Media, Marketing online și Business Comunicare

6000

Facultatea de Litere

Traducere specializată și comunicare interculturală: limbi romanice și germanice (MP)

Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional

6600

6600

Facultatea Biomedicină 

Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare

6600

Facultatea Informatică, Inginerie și Design

Tehnologii și aplicații WEB

6000

Calculatoare, sisteme și rețele informatice

6000

Tehnologii moderne în design interior

6000

 

Anul II

 

Facultatea

Denumirea programului de masterat/

 

Taxa pentru un an

Facultatea Drept

Drept internaţional şi instituţional

8800

Dreptul afacerilor

8800

Instituţii de drept constituţional şi drept administrativ

8800

Instituţii de drept privat

8800

Ştiinţe Penale

8800

Facultatea Ştiinţe Economice

Business Management și Antreprenoriat

8000

Finanțe, Fiscalitate și Contabilitate

8000

Finanțe, Investiții și Banking

8000

Management contabil, expertiză și audit

8000

Marketing și logistică

8000

Politici comerciale și drept vamal

8000

Turism internațional și managementul în industria ospitalității

8000

Facultatea Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei

Psihologie clinică şi consiliere psihologică

6600

Psihologia juridică

6600

Psihologia socială

6600

Management educațional

6600

Studii avansate în asistența socială și expertiza socială

6600

Management culturii organizaționale și comportamentale ale  resurselor umane

6600

Managementul serviciilor sociale și de sănătate

6600

Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

Diplomație, Securitate, Business și Comunicare

6600

Jurnalism, Imagologie și Relații Publice

6000

Facultatea de Litere

Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional

6600

Traducere şi documentare multilingvă: limbi romanice/germanice

6600

Facultatea Biomedicină 

Tehnologia industrială a medicamentelor

6000

Managementul resurselor forestiere și spațiilor verzi

6000

Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare

6600

Facultatea Informatică, Inginerie și Design

Tehnologii și aplicații WEB

6000

Calculatoare, sisteme și rețele informatice

6000

Tehnologii moderne în design interior

6000

  1. A acorda absolvenţilor ULIM a ciclului I - licenţa, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II - masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii, după cum urmează:
    1. Scutire de 20 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 01 august 2019;
    2. Scutire de 10 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 17 august 2019;
  2. A acorda absolvenţilor altor instituţii universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II (masterat), posibilitatea de a beneficia de o scutire de 10%  din suma contractului pentru studii, cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 17 august 2018.

11.07.2017