U-Multirank-2017, ediția a IV-a, inițiată de Comisia Europeană, în mai 2014.
Contrar clasamentelor tradiționale internaționale, evaluările „U-Multirank” se bazează pe cinci domenii-cheie: performanța în cercetare, calitatea procesului de învățământ (predare-învățare), orientare internațională, succes în transferul de cunoștințe (parteneriate cu mediul de afaceri și start-up-uri) și implicarea regională. Totodată, noul clasament ia în considerare și opiniile a 100 000 de studenți de la universitățile participante. " />

ULIM - pe poziții fruntașe în clasamentul „U-Multirank” al Uniunii Europene

Pentru a treia oară consecutiv, ULIM a fost inclusă în clasamentul mondial U-Multirank-2017, ediția a IV-a, inițiată de Comisia Europeană, în mai 2014.
Contrar clasamentelor tradiționale internaționale, evaluările „U-Multirank” se bazează pe cinci domenii-cheie: performanța în cercetare, calitatea procesului de învățământ (predare-învățare), orientare internațională, succes în transferul de cunoștințe (parteneriate cu mediul de afaceri și start-up-uri) și implicarea regională. Totodată, noul clasament ia în considerare și opiniile a 100 000 de studenți de la universitățile participante.

Instituțiile de învățământ superior  incluse în aceasta ediție au fost evaluate în baza a 35 de indicatori, grupați în mai multe grupe, astfel încât Clasamentul U-Multirank permite evaluarea acestora din diverse perspective și anume: secțiunea “For students” (ajută studenții sa găsească universitățile care le satisfac dorințele și să poată compara aceste universități între ele), secțiunea “Compare” (care permite fie compararea universităților similare, fie compararea unei anume universități cu altele similare), secțiunea “At a glace” (care permite vizualizarea profilului universităților și oferă detalii asupra aspectelor în care o anumita universitate stă cel mai bine) și secțiunea “Readymade” (care permite determinarea universității celei mai bune într-un anumit domeniu de activitate). 

Rezultatele obținute poziționează ULIM pe locuri fruntașe și pe poziții comparabile cu cele ocupate de universitățile din consorțiu. Punctele forte ale ULIM, confirmate de U-Multirank-2017, sunt: ponderea ridicată a programelor de licență și master în limbi străine, personal academic din afara țării, grade științifice conferite cetățenilor străini, parteneriate strategice de cercetare,  ponderea ridicată a absolvenților de licență și masterat angajați în regiune, rata ridicată de promovare a programelor de licență și masterat în perioada reglementată, spin-off-uri raportate la personal, output-ul legat de artă, stagii de practică organizate pentru studenți în țară și străinătate, poziții de postdoc. etc. 

Din cele 1500 universități din peste 99 de țări din cadrul ediției a IV-a, 56% sunt din Europa, 19% - din America de Nord, 5% - din Asia și 5% - din Oceania, America Latină și Africa. ULIM este unica instituție de învățământ superior din RM, inclusă pentru a treia oară consecutiv, în topul respectiv:

Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, cuprinse în acest clasament, suntUniversitatea Libera Internațională din Moldova (inclusa pentru a treia oara consecutiv), Universitatea de Stat din Moldova (inclusa pentru a doua oara consecutiv) și Universitatea Tehnică din Moldova (inclusă pentru prima dată în acest clasament).  

Clasamentul este elaborat de un consorțiu independent, condus de Centrul pentru Învățământul Superior (CHE) din Germania și de Centrul pentru Studii Politice de Învățământ Superior (CHEPS) din Țările de Jos. Printre parteneri se numără Centrul pentru Studii Științifice și Tehnologice de la Universitatea Leiden (CWTS), specialiștii în informație de la Elsevier, Fundația Bertelsmann și firma de software Folge 3. Consorțiul va colabora, de asemenea, cu parteneri naționali și cu organizații ale părților interesate reprezentând studenții, universitățile și întreprinderile pentru a asigura exhaustivitatea și acuratețea.
 
Noua clasificare este  imparțială, bazată pe date și criterii măsurabile. Datorită abordării sale multidimensionale, ea este adecvată pentru orice universitate sau colegiu care dorește să primească informații cu privire la performanța sa. Utilizatorii individuali vor putea, de asemenea, să obțină o clasificare „personalizată”, care să reflecte nevoile lor; aceasta le va permite să obțină informații privind instituțiile sau disciplinele care îi interesează cel mai mult și să pondereze criteriile în funcție de preferințele proprii.
 
U-Multirank este rezultatul unei inițiative care își are originea într-o conferință organizată sub președinția franceză din 2008 a Uniunii Europene, care a solicitat o nouă clasificare a universităților bazată pe o metodologie care să reflecte o varietate de dimensiuni ale excelenței într-un context internațional.

Mai multe detalii despre clasamentul U-Multirank, găsiți AICI, inclusiv comunicatul oficial  de presa din 30 martie curent privind anuntarea rezultatelor U-Multirank, editia 2017 


06.03.2017