Universitatea Liberă Internațională din Moldova


Noutăți


 • Primul eveniment științific din 2018 - un training susținut de o profesoară de la Universitatea Eastern Illinois din SUA

  În cursul zilei de azi, la ULIM, se desfășoară primul eveniment științific din noul an 2018, la ULIM - ediția a VIII-a a Seminarului metodologic Interconexiunea paradigmelor didactice și metodologice în predarea limbilor străine, organizat de Facultatea de Litere. Noutatea surpriză a ediției curente este trainingul vocațional în limba engleză, susținut de profesoara Frances Murphy, PhD, de la Universitatea Eastern Illinois din SUA, Fulbright Scholar ULIM, cu titlul Teaching Tools for Experiential Methods of Learning: High-Interest Equals High-Impact Learning. La ora aceasta, evenimentul continuă, cu prezentarea comunicărilor în secțiuni pe varii tematici referitoare la metodologia predării limbilor străine. 23.01.2018
 • Institutul CONFUCIUS ULIM anunță înscrierea la cursuri de limba chineză

  Pentru înscriere și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la telefonul: 022 22 15 24
  Data limită de înscriere: 29.01.2018 22.01.2018
 • Ambasadorul Japoniei, în dialog cu studenții și profesorii ULIM

  În cursul dimineții, Excelența Sa Masanobu Yoshii, ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în R. Moldova, a efectuat o vizită la ULIM, însoțit de profesorul Robert D. Eldridge, PhD, de la Universitatea Osaka din Țara Soarelui Răsare. Vizita a fost prilejuită de preconizata lecție pubică, la ULIM, susținută de cunoscutul expert în securitate internațională, cu tema Insulele Senkaku – dispută teritorială gravă în Asia de Nord Est, cu implicarea Japoniei, Taiwanului și Chinei. Cu această ocazie, ambasadorul Masanobu Yoshii a avut o întrevedere cu prim-vicerectorul Ana Guțu, în vederea continuării discuțiilor privind impulsionarea cooperării între ULIM și Ambasada Japoniei, prin încheierea unui protocol de înțelegere în plan educațional și cultural. 18.01.2018
 • INTERTEXT, revista ICFI ULIM, inclusă în baze de date internaționale de prestigiu

  INTERTEXT, revista Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale (ICFI) din cadrul Facultății de Litere ULIM (ISSN 1857-3711/ e-ISSN 2345-1750) a fost clasată în categoria B+(BDI), după ultima acreditare, din 18 iulie 2017, la profilurile: filologie, studiul artelor și culturologie, științe ale educației, de către Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare. Categoria "B+" întrunește revistele indexate BDI (baze de date internaționale), grație includerii publicației într-o bază de date internațională de prestigiu în domeniu, precum și îndeplinirea tuturor condițiilor de la categoria “B”, adică - respectarea ritmicității de apariție în ultimii trei ani; toate articolele ştiințifice să aibă rezumate şi cuvinte cheie în limbi de circulație internațională; pagină web; colegiu de redacție/științific; proces de recenzare; acces la texte și rezumatele din ultimii trei ani. 17.01.2018
 • Institutul CONFUCIUS ULIM își deschide ușile pentru studenții din sudul RM

  O delegație a Institutului CONFUCIUS ULIM, condusă de directorul acestuia, dl Wang Yifeng, a vizitat Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul și Universitatea de Stat din Comrat. Delegația a avut întrevederi cu conducerile celor două instituții de învățământ superior din sudul R. Moldova. Discuțiile s-au axat pe necesitatea organizării, în timp proxim, a cursurilor de limba și cultura chineză pentru tinerii din regiune, care vor fi predate de lectori-voluntari ai Institutului CONFUCIUS ULIM, în cadrul universităților respective. Întâlnirile au beneficiat și de prezența dlui Vladimir Chirinciuc, ex-vicerector ULIM pentru relații internaționale. 17.01.2018
 • Traducător ULIM, lansat în spațiul traductologic românesc

  Dl Victor Untilă, directorul Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale (ICFI) din cadrul Facultății de Litere ULIM, licențiat în Filologie franceză, conferențiar titular, doctor în filosofie a devenit nume de referință în context francofon și spațiul românesc, după alte traduceri, cu recenta sa traducere în limba română a cărții L’Homme antagoniste (Omul antagonist), apărută în versiunea originală, la editura pariziană Economica, a cunoscutului filosof francez Jacques Demorgon, în anul 2016. Traducerea a văzut lumina tiparului în noiembrie 2017, la prestigioasa editură a Fundației România de Mâine din București. 17.01.2018
 • Până la finele anului 2019, DIB oferă acces la noi baze de date științifice occidentale
  Web of Science și Cambridge Journals Online și Taylor & Francis Online Journal Library

  În cadrul proiectului Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova DIB ULIM oferă acces la importante resurse electronice occidentale - Web of Science și Cambridge Journals Online și Taylor & Francis Online Journal Library. Accesul la textele integrale din aceste baze de date științifice este posibil doar din spațiile ULIM, fără parole. Instituțiile partenere ale proiectului sun : Biblioteca Universităţii din Bergen, Norvegia și Universitatea ”Transilvania” din Brașov, România, în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei. Pe o perioadă, de până în luna octombrie 2019. 16.01.2018

mai mult